Quản lý mã giảm giá
Quản lý mã giảm giá là phần rất quan trọng trong marketing bán hàng, Mã giảm giá là yếu tố quyết định khách hàng có mua hàng của bạn hay không. Chính vì thế Quản lý mã giảm giá sẽ giúp bạn tạo và quản lý những mã giảm giá 1 cách triệt để và tối ưu nhất.
1.Thêm mã giảm giá:
Bấm nút Mã giảm giá mới.
Định nghĩa mã giảm giá
 • Tên mã giảm giá: Bạn tự đặt tên mã sao cho dễ nhớ, dễ dùng
 • Thời gian áp dụng: Khoảng thời gian bạn có thể tùy chọn để mã giảm giá có hiệu lực ( chọn ngày tháng năm, thời gian giờ phút...)
 • Phân loại mã giảm giá: Collectable ( Sưu tầm)
 • Kênh hiển thị: Bạn có thể tạo mã giảm giá phân theo từng đối tượng: Bình thường, người theo dõi, ngoại tuyến
Cài đặt mã giảm giá
 • Bạn có thể tạo mã giảm theo 2 cách : số tiền (VNĐ) và %
 • Tổng số mã giảm giá bạn tạo ra trong 1 khoảng thời gian đã chọn
 • Giới hạn lượt sử dụng cho mỗi khách hàng
 • Mã giảm giá có thể áp dụng chung (shop), hay riêng (theo SKU)
2. Quản lý mã giảm giá:
Quản lý mã giảm giá sẽ hiển thị tất cả các thông tin về mã giảm giá như Thời gian áp dụng, Áp dụng cho shop hay sku, Kênh hiển thị, Giá trị giảm của mã, Trạng thái.
Trong phần này sẽ có 3 chỉ mục:
 • Tất cả hiển thị tất cả mã giảm giá
 • Hoạt động hiển thị mã giảm giá đang hoạt động
 • Không hoạt động hiển thị mã giảm giá không hoạt động
Phần này còn có các tính năng như vô hiệu hoá, kích hoạtchỉnh sửa cho mã giảm giá.
Bạn chỉ có thể chỉnh sửa Kênh hiển thị, Giá trị giảm, Giá trị đơn hàng tối thiểu, Tổng lượt sử dụng.
Copy link