Tự động nhắc nhở
Tự động nhắc nhở là phần cài tự động bằng văn bản bạn cài đặt sẵn, tự động gửi cho khách hàng nào mua đơn hàng thành công mà chưa đánh giá sản phẩm trong đơn hàng của bạn.
Copy link