Đơn đã giao
Đơn đã giao sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các dữ liệu về đơn hàng bạn đã giao thành công trong khoảng thời gian bạn chọn.
Chọn khoảng ngày cụ thể để kiểm tra xem các đơn hàng nào đã giao thành công.
Bạn có thể sắp xếp đơn hàng theo các cột bằng cách bấm vào nút mũi tên cạnh tên cột.
1. Mục Tất cả gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến đơn hàng như: sản phẩm trong đơn, giá trị của đơn, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại... Quan trọng hơn nữa sẽ hiển thị cả tình trạng đánh giá của khách hàng với đơn hàng đã giao như thế nào.
Bấm dấu + ở đầu mỗi đơn hàng để xem thông tin về sản phẩm
Sau đó sẽ hiện ra thông tin:
2. Mục Không có đánh giá bạn sẽ biết được đơn hàng của bạn đã giao mà khách quên chưa đánh giá, thì bạn sẽ liên hệ với khách hàng chăm sóc và nhắc nhở khách đánh giá.
3. Đã đánh giá sẽ hiển thị các đơn hàng đã đánh giá, qua đấy bạn có thể biết đơn hàng nào của bạn được đánh giá bao nhiêu *. Bạn có thể cải thiện * bằng cách chăm sóc khách hàng cụ thể hơn
Copy link