Quản lý đánh giá
Quản lý đánh giá là công cụ lọc tất cả các đánh giá của khách hàng về sản phẩm mà họ mua của bạn.Bên cạnh đó trong mục này bạn có thể xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến đánh giá của khách như là: Gửi lời cảm ơn đến khách đã đánh giá tốt bấm Trả lời, với những đánh giá thấp bạn có thể để ở chế độ Đang xử lý....
Bước 1: Lọc Quản lý đánh giá theo *, chọn ngày tháng năm.
Bước 2: Có thể trả lời những đánh giá tốt, bằng cách bấm TRẢ LỜI.
Bước 3: Bạn có thể xem những đánh giá mới ở mục MỚI.
Bước 4: Với những đánh giá xấu, bạn có thể gọi cho khách hàng, bằng cách THÊM GHI CHÚ sau đó LƯU GHI CHÚ.
Sau đó bạn hãy chuyển đánh giá sang mục ĐANG XỬ LÝ để nhân viên khác biết đánh giá này đang được bạn xử lý.
Ở mục Đang xử lý sẽ hiện đánh giá này.
Sau khi bạn chăm sóc khách hàng, mà đánh giá được tốt, bạn hãy chuyển vào mục XONG
Chuyển sang mục XONG sẽ hiển thị:
Copy link