Nghiên cứu sản phẩm
Nghiên cứu sản phẩm là hình thức tìm kiếm sản phẩm tiềm năng của các đối thủ cạnh tranh, sau đó bạn có thể thêm vào mục theo dõi sản phẩm để tìm hiểu cụ thể hơn về sản phẩm bạn cần cạnh tranh.
Bước 1: Bạn tìm kiếm sản phẩm theo các phần như: Danh mục, giá bán trong khoảng bao nhiêu, đánh giá từ bao nhiêu * trở lên, từ khóa sản phẩm mà bạn muốn nghiên cứu. Sau đó bạn bấm bắt đầu nghiên cứu.
Bước 2: Bạn bấm vào Cài đặt
Bước 3: Sau khi bấm Cài đặt sẽ hiển thị 1 bảng để bạn có thể chọn các tiêu chí về cần biết về sản phẩm đang nghiên cứu như: số trang, vị trí, hình ảnh, ...đánh giá, giá bán...
Bước 4: Bạn muốn nghiên cứu theo dõi kỹ hơn 1 sản phẩm hay nhiều sản phẩm.Bạn bấm vào biểu tượng dấu + để thêm sản phẩm vào theo dõi.
Bước 5: Bạn có thể bấm vào biểu tượng mũi tên để sắp xếp các sản phẩm theo cột bạn chọn.
Copy link