Hiệu suất sản phẩm

Hiệu suất sản phẩm tổng quan bao gồm hiệu suất chung, quản lý khớp giá, quản lý quy tắc giá, quản lý phân tích cạnh tranh.
Mục này bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo danh mục, thương hiệu, thời gian (tối đa 30 ngày), tên hay SKU của sản phẩm.
1. Hiệu suất chung là giao diện tổng quan để bạn có thể nhìn thấy tất cả các tính năng về sản phẩm cần theo dõi.
Đầu tiên bạn bấm vào biểu tượng CÀI ĐẶT để cài đặt hiển thị bảng.
Tiếp theo Chọn cột nào bạn muốn hiển thị về sản phẩm.
Bạn có thể bấm vào biểu tượng mũi tên để sắp xếp sản phẩm theo cột bạn chọn.
2. Quản lý khớp giá là hình thức theo dõi giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Đầu tiên ở trang hiệu suất bạn bấm vào sản phẩm mà bạn cần theo dõi sẽ hiện ra mục Khớp giá.
Sau đó bạn bấm vào Khớp giá, sẽ hiện ra ô để bạn tìm đối thủ cạnh tranh giá về sản phẩm bạn chọn bằng cách bạn copy Product SKU hay link.
Sau khi Copy Product SKU bạn bấm theo dõi sản phẩm đối thủ cạnh tranh, sẽ hiện ra thông tin nhà bán hàng, giá sản phẩm....Bạn có thể theo dõi nhiều đối thủ cạnh tranh có giá sản phẩm thấp hơn mình.
Tiếp theo bạn sẽ điền giá mong muốn vào phần Ngưỡng giá: Giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh. Điền giá trị cần thiết vào phần Giữ giá: Giá có thể giảm thấp hơn so với các nhà cạnh tranh khác.
3. Quản lý Quy tắc giá là phần quản lý giảm giá tự động sản phẩm của bạn theo thời gian xác định do bạn đặt ra.
Bạn muốn sản phẩm của mình giảm giá tự động, bạn có thể tạo quy tắc ngưỡng giá, số tiền giảm ở đây có thể chọn VNĐ hoặc %, tiếp đó bạn tạo ngưỡng ế theo tuần hay ngày. Ngưỡng ế ở đây sẽ hiểu là thời gian sản phẩm của bạn không bán được phần mềm sẽ hỗ trợ để giá của bạn tự động giảm giá như ngưỡng giá bạn cài đặt.
4. Quản lý Phân tích cạnh tranh là yếu tố rất quan trọng, ở phần này bạn có thể theo dõi các đối thủ bằng những tìm kiếm liên quan đến sản phẩm như:
  • Danh mục
  • Giá trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu
  • Đánh giá từ mấy * trở lên
  • Từ khóa
5. Điểm nội dung là phần tính điểm tự động nội dung sản phẩm của bạn theo những tiêu chí mà phần mềm đặt ra để sản phẩm có nội dung hấp dẫn nhất
Đầu tiên ở trang hiệu suất bạn bấm vào sản phẩm mà bạn muốn xem điểm nội dung và sẽ hiển thị ra mục điểm nội dung.
Sau đó bạn bấm vào Điểm nội dung sẽ hiển thị ra phần chi tiết điểm nội dung:
Bạn hãy nhập và bấm Thêm từ khoá để hệ thống tính điểm về những từ khoá mà bạn đặt ra cho sản phẩm.
Sau đó bạn truy cập lại vào điểm nội dung thì sẽ được cập nhật lại điểm.