Dữ liệu khách hàng
Dữ liệu khách hàng có đầy đủ thông tin cần thiết giúp bạn quản lý khách hàng 1 cách triệt để nhất, từ đó bạn có cơ sở chăm sóc khách hàng tốt nhất có thể.
Dữ liệu khách hàng cho bạn biết thông tin cụ thể địa chỉ, số điện thoại, tổng sô đơn hàng đã mua, tỉ lệ đơn hàng thành công...
Bấm lọc các thông tin mà bạn cần tìm kiếm về khách hàng: Danh mục, địa chỉ, doanh thu tối thiểu, số lượng khách hàng...sau đó bấm Hiển thị khách hàng hoặc có thể bạn tải file CSV
Sau đó bấm biểu tượng cài đặt.
Màn hình của bạn sẽ hiển thị ra các thông tin quan trọng về khách hàng, thông tin đơn hàng thành công... bạn chọn các thông tin mà muốn hiển thị
Sau khi đóng cửa số bảng ở dưới sẽ hiện ra các thông tin mà bạn đã chọn.
Bạn có thể bấm vào nút mũi tên để sắp xếp thông tin theo cột bạn chọn.
Copy link