Bảng điều khiển
1.Giao diện Quản lý hệ thống
  • Bên trái màn hình sẽ hiển thị các tính năng của phần mềm
  • Màn hình chính sẽ hiển thị chi tiết tính năng mà bạn chọn lựa
  • Phía trên góc phải màn hình sẽ hiển thị:
+ Tên gian hàng của bạn.
+ Tên của bạn.
+ Biểu tượng chuông thông báo các thao tác bạn tìm kiếm và thông báo của nhà phát triển.
+ Biểu tượng cài đặt giúp bạn cài đặt: Cửa hàng, ngôn ngữ, thanh toán.
2. Cài đặt
Bước 1: Bấm vào biểu tượng cài đặt trên góc phải màn hình.
Bước 2: Sau khi bấm Cài đặt sẽ hiển thị:
Bước 3: Cài đặt cửa hàng: Bấm Thêm cửa hàng mới, sẽ hiển thị ra:
Tiếp đó bạn chọn đối tác của bạn, điền email, mật khẩu sau đó bấm Thêm.
Bước 4: Cài đặt ngôn ngữ: Phần này cho bạn 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh để chọn lựa.
Bước 5: Cài đặt thanh toán.
3. Tài khoản
Bước 1: Bấm vào tài khoản ở góc trên phải của màn hình.
Bước 2: Sau khi bấm vào tên tài khoản sẽ hiển thị ra tính năng đổi mật khẩu hay đăng xuất tài khoản.
Đổi mật khẩu:
Bạn hãy nhập mật khẩu hiện tại -> nhập mật khẩu mới -> gõ lại mật khẩu -> bấm Cập nhật là đã đổi được mật khẩu.
4. Thông báo
Bước 1: Bấm vào biểu tượng thông báo ở góc trên phải của màn hình.
Bước 2: Sau khi bấm vào biểu tượng sẽ hiển thị ra các thông báo gần đây.
Bước 3: Bấm vào nút
Để xem tất cả các thông báo
Bước 4: Sau khi bấm sẽ hiện ra trang thông báo
Tích v là thông báo đã xem còn chấm tròn là thông báo chưa xem nhấn vào biểu tượng để thay đổi trạng thái thông báo.
Copy link