Tổng quan
.
Sellpro là công cụ giúp bạn theo dõi quản lý và bán hàng của mình và đối thủ cạnh tranh trên trang thương mại điện tử Lazada. Với Sellpro, bạn có thể:
 1. 1.
  Quản lý và chăm sóc khách hàng.
 2. 2.
  Theo dõi, nghiên cứu sản phẩm và người bán khác trên trang Lazada.
 3. 3.
  Quản lý đơn hàng.
 4. 4.
  Quản lý mã giảm giá, đánh giá.
Bạn không cần cài phần mềm trên máy tính cá nhân. Chỉ cần truy cập https://market.sellpro.vn/, bấm Đăng nhập và sử dụng ngay.
Last modified 2yr ago
Copy link